MBA ücretleri

Türkçe karşılığı “iş idaresi yüksek lisans programı” olan MBA‘in amacı, farklı öğrenim ve deneyim sahibi olan katılımcılarına üretim ekonomisinden hizmet ekonomisine hızlı bir dönüşüm yapan yeni iş dünyasını, etkili bir biçimde değerlendirebilmeleri ve yönetebilmeleri için, gerekli bilgi ve birikimin gelişmesine yardımcı olmak. Katılımcılar kendi hedeflerine yönelik sonuçlara hızla ulaşırken alanında uzman ve aynı zamanda disiplinler arası etkileşimin farkında olan yönetici ve yönetici adayları olarak mezun oluyor. Programın birden fazla disiplini kapsayan yaklaşımıyla derslerde, yöneticilerin uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlar ve geliştirilebilecek yaratıcı çözümler tartışılıyor. Öğrenciler bir yandan dünyadaki gelişmeleri anında izleme olanağı elde ederken, bir yandan da Türk iş hayatının kendine özgü niteliklerini, diğer ortamlarla kıyaslamalı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatını buluyorlar.

Continue reading