Lyoness, 2003 yılından bu yana Avrupa’nın 17ülkesinde (Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere, İtalya, Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan…) ve 2009 yılından itibaren de Kuzey Amerika ülkelerinde (ABD, Kanada ve Meksika) faaliyet gösteren, gittikçe genişleyen “Dayanışmalı Tüketici Topluluğu”dur. Uluslar arası Madrid protokolüne göre marka ve logo tescili yapılmış olup, dünya çapında ve ülkemizde hukuki koruma altındadır. Bu arada ülkemiz Türk Patent Enstitüsünde de marka kaydımız mevcuttur.

Burada yürütülen faaliyet, tüketicilerin alışveriş güçlerini bir araya getirerek, toplu bir talep ve alım gücü imkânı oluşturmak, buna karşılık bu tüketicilerin piyasa aktörü firmalar karşısında ekonomik bir dizi avantajlar sağlamasına imkân vermektir.

Müşteriler, reklam veya kişisel tavsiyeler yoluyla Lyoness sistemine ücretsiz kaydolmaktadır ve Lyoness sisteminde “nihai tüketici” konumundadır.

Tüketici, Lyoness ile bir üyelik sözleşmesi akdederek, ileride günlük ihtiyaçlarını Lyoness ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yaparak karşılayacağını taahhüt eder. Bu konuda herhangi bir mecburiyet yoktur. Sisteme üyelik ücretsizdir. Bu bağlamda Lyoness, yaptığı bu sözleşmelere ve bu sözleşmelerin içerdiği alışveriş taahhütlerine istinaden, piyasa arz edicisi firmalarla anlaşmalar yapar (örneğin şu an Türkiye’de Carrefour, Vatan Bilgisayar, Pizza Hut, KFC vs gibi firmalarla anlaşma yapılmıştır). Bu anlaşmalar, belli indirim oranlarının ve başka bazı avantajların Lyoness müşterilerine sağlanmasını, buna karşılık olarak Lyoness’in müşterilerine yönelik bu firmaların tanıtımını ve reklamını yapmasını, Lyoness müşterilerinin ilgili firmaya yönelmesini, bazı durumlarda ilgili firmaya Lyoness tarafından ciro garantisi verilmesini içerir. Esasen bu şekilde bir oluşum, firmalar bakımından da son derece avantajlıdır. Çünkü görünür, sayılabilir, ölçülebilir bir müşteri kitlesine hitap edebilmekte ve bu kitleye sıfır maliyetle etkili reklam yapabilmektedirler.

Şu aşamada firmalarla yapılan anlaşma, “alışveriş çeki satış sözleşmesi” şeklindedir. Bu sözleşmeye göre, Lyoness, ilgili firmadan peşin ödeme yoluyla “indirim yansıtılmış alışveriş çekleri” satın alır, bunları kendi müşterilerine pazarlar. Lyoness’in kârı bu alışverişte çoğunlukla %1 düzeyindedir. Kalan tüm indirim oranları Lyoness sistemi içindeki hesaplamalar yoluyla müşterilere yansıtılır. Bu yansıtma, hem tüketicinin kendisini ve hem de içinde bulunduğu grubun tüm üyelerini kapsar. Müşterilerin elde ettikleri tüm sistem avantajları ve indirimler haftalık ve aylık periyotlarla müşterilere nakit olarak ödenir. Tüm bu para hareketleri istisnasız banka üzerinden gerçekleşir. Dolayısıyla tüm para hareketleri kayıt altında tutulmaktadır.

Lyoness sisteminin işleyişine somut ve şu an uygulanan bir örnek vermek gerekirse;

Örneğin Vatan Bilgisayar ile yapılan anlaşmada indirim oranı %15 olarak belirlenmiştir. Yani burada net %15’lik bir ekonomik avantaj elde edilmiştir. Müşteri, alışveriş çeklerini tam bedelini ödeyerek Lyoness’ten satın alır. Bu meblağdan elde edilen indirim oranı sistem içinde aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmaktadır:

– % 13 Alışveriş yapan müşterinin geliri,

– %0,5+%0,5=%1 müşteriyi Lyoness sistemine dahil eden müşterilerimizin gelirleri,

– %1 Lyoness şirket geliri

Müşteri ve alışveriş sistemimize kayıtlı tedarikçi firma sayısı belli bir düzeye ulaştığında, Lyoness Cashback Kart sistemine de geçilmesi planlanmaktadır (Hedef 2011 yılı olarak planlanmıştır). İleride kart sistemine geçildiğinde, müşteriler yaptıkları alışverişlerin bedelini ilgili firmaya tam olarak ödeyeceklerdir ve bu alışveriş sırasında Lyoness kartlarını kullanarak alışveriş bilgilerinin Lyoness sisteminin veri tabanına aktarılmasını (veri aktarımı) temin edeceklerdir. Daha sonrasında ilgili firmalarla aylık hesaplaşma yapılacak ve anlaşılan indirim oranı topluca fatura karşılığında ilgili firmadan tahsil edilecek, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde yine Lyoness müşterilerine yansıtılacaktır.

Müşteri, şayet ileride yapacağı alışverişler nedeniyle Lyoness sistemi içinde elde edeceği avantajlı konumu bir an önce elde etmek istiyorsa, taahhüdüyle orantılı olarak bir “avans” (teminat, depozito vs denebilir) ödemesinde de bulunabilir. Avans ödemesi mecburi değildir. Müşterinin taahhüdünün teminatı niteliğindedir. Çünkü Lyoness, ilgili firmalarla anlaşma yaparken müşterilerin alışveriş taahhütlerine göre planlama yapmakta ve gerekirse ciro garantisini buna göre verebilmektedir. Keza bu firmalarla anlaşma yapılırken, müşterilerin yatırmış oldukları avanslar, bu firmalara alışveriş avans ödemesi (alışveriş çeki bedeli) yapmak için kullanılabilmektedir. Tüketici, anlaşmalı yerlerle alışveriş konusundaki taahhüdünü yerine getirdikçe, bu alışverişlerinden dolayı elde ettiği avantajlarıyla birlikte, önceden ödediği avansı da kısım kısım kendisine iade edilir. Yani bu avanslar, ileride müşteriye iade edilmek üzere depo edilmektedir.

Lyoness sisteminde her hafta sonu ve her ay sonu otomatik hesaplama yapılarak üyelerin hak ettikleri ödemeler belirlenir. Üyelik kaydının gerçekleştiği haftanın sonuna (Cuma günü mesai bitimi) veya hafta arasına denk gelmesi halinde o üretim ayının sonuna kadar, herhangi bir sebep dahi göstermeye gerek kalmaksızın avansların kesintisiz olarak iadesini talep etmek hakkı vardır. Ancak bundan sonra, yani sistem hesaplaması yapıldıktan sonra bu hak ortadan kalkar. Sonrasında aşağıdaki paragrafta açıklandığı gibi işlem yapılır.

Şöyle ki;

Avansların iadesini talep etmek mümkün değildir. Çünkü verilen taahhüde göre bazı hesaplamalar yapılmış, içinde bulunduğu grubun üyelerine bazı haklar tahakkuk etmiştir. O halde sistemden çıkış yapılmak istendiğinde, ya “tamamlayıcı ödeme” yaparak alışveriş çeki satın alınabilir -ki bu durumda dahi taahhüt tamamlandığı için müşteri bazı avantajlara sahip olur- ya da “üyelik devri” yapılabilir. Tamamlayıcı ödemeye bir örnek vermek gerekirse; örneğin Vatan Bilgisayar’da Lyoness avantajı %15’tir. Buradaki indirim oranı müşterinin avansı yerine geçer. Yani müşteri 85.-TL ödeyerek 100.-TL’lik alışveriş çekini satın alabilir. Böylece, daha önce yatırmış olduğu avansının 15.-TL’lık kısmını geri almış olur. Bu uygulamayı tüm alışveriş çeklerinde, o firmaya uygulanan indirim oranı çerçevesinde gerçekleştirebilir.

Lyoness Holding Europe AG, bu sistemin asıl hak sahibi olmakla birlikte, Türkiye’de %98 ortağı olduğu Lyoness Kart Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ile yapmış olduğu hizmet sözleşmesi ile belirtilen faaliyetleri sürdürmektedir. Türkiye, bu bağlamda uluslar arası yapıya entegredir. Yani Lyoness Cashback Kartı Lyoness’in olduğu tüm ülkelerdeki anlaşmalı işyerlerinde kullanılabilir.

Lyoness sisteminde bir alışverişin değerlendirmeye alınabilmesi için, o alışverişin mutlaka kayıt altına alınması gerekir. Bu ise beraberinde, Lyoness alışverişlerinin istisnasız tamamının vergi sistemi içinde görünür olmasını sağlar. Bu şekilde ülkemiz de tüm bu alışverişlerden vergi geliri elde eder.

Lyoness alışverişlerinin tümünün binde birlik miktarı, Lyoness çocuk ve aile fonuna aktarılır. Bu fonda biriken meblağın yarısı uluslar arası yardım projelerine harcanırken, diğer yarısı Türkiye’deki yardım projelerine harcanır.

Özetlemek gerekirse;

Lyoness müşterileri alışverişlerini yaparken ve kendi alışveriş gruplarını kurarak,

• Geleceklerini garanti altına alırlar,

• Hem kendileri ve hem de çevrelerindeki tüketiciler kazanırlar,

• Yaptıkları tüm harcamalar kayda geçtiğinden, satıcı firmaların vergiden kaçınmalarını engeller ve böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlarlar,

• Yaptıkları her alışverişte yardıma muhtaç insanlara katkı sağlarlar,

• Her meslek grubundan üyelerle tanışarak sosyal çevrelerini genişletirler,

• Çeşitli aktivitelerde öncelikle ve ayrıcalıkla yer alırlar,

• Lyoness’in gelecek vizyonunu kurar ve paylaşırlar.

Bu belge üyenin temel bilgilendirmesi amacını taşımaktadır. Bu bilgilendirme içeriği daha önce üyeye anlatılmış olup, yazılı hale getirilmiştir. Üye bakımından kesin olarak bağlayıcıdır.