2 gündür Linux / Ubuntu kullanmaktayım. Linux, Windows’la kıyaslanamayacak kadar ciddi anlamda etkili bir özgür işletim sistemidir. Gerek web tabanlı gerekse de masaüstü olarak ihtiyaç duyduğum eklenti/programları araştırırken, Ubuntu’da Java’nın eksikliğini gördüm.

Araştırırken, Türkçe kaynaklardaki source’ların çalışmadığını gördüm. Bunun üzerine, orjinal kaynakları arama peşine düştüm her zamanki gibi 🙂

Bir ubuntu kullanıcısınız ve Sun Java 6 veya 7 JDK’sını yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayınız.

Buraya tıklayarak, Sun Java 6 JDK’sının .bin versiyonunu indirin. (32 bit veya 64 bit’e göre indirme işlemini yapın, anlatım 64 bit üzerindendir.)

İndirme tamamlandıktan sonra, (Dosyanın bulunduğu klasöre cd komutuyla gidin.)
chmod +x jdk-6u32-linux-x64.bin

Komutunu uygulayarak, dosyaya yazma izni verin.
./jdk-6u32-linux-x64.bin

Komutuyla, dosyayı dizine çıkarın.
sudo mv jdk1.6.0_32 /usr/lib/jvm/

Komutuyla, jdk1.6.0_32 klasörünü /usr/lib/jvm/ klasörüne taşımış oluyoruz.

Yeni java kaynağını belirliyoruz.

sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_32/bin/javac 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_32/bin/java 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_32/bin/javaws 1

Aşağıdaki kod ile, default Java’yı seçiyoruz,

sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javaws

Sonrasında ise, yüklediğimiz javayı kurup/kuramadığımızı ve versiyonunu aşağıdaki kod ile test ediyoruz.

java -version

En son olarak ise, Chrome ve Mozilla için Javayı etkin kılıyoruz.

#64-Bit için jdk
sudo ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_32/jre/lib/amd64/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins
#32-Bit için jdk
sudo ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_32/jre/lib/i386/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins

Hepsi bu kadar 😉